توضیحات بیشتر


باز هم دربی رو دور هم تماشا می کنیم. چای و نسکافه و شیرینی هم دور هم میخوریم.


آدرس

خوزستان اهواز کیانپارس، خیابان شهریور غربی، خانه بازی بزرگسالان کیف کوک


موقعیت روی نقشه: