بازی روزگار!

بازی روزگار!

#بازى_روزگار

١- چند روز پیش تازه کرکره رو داده بودیم بالا که یه زوج باحال اومدن تو، روز قبلش هم اومده بودن. اونا که میان به ما بیشتر از خودشون خوش میگذره. یکیشون سر کار بحثش شده بود، فکر کرده بودن کجا برن که حالشون خوب شه و در نهایت انتخابشون، کیف کوک بود. آخ که چه کیفى کردیم وقتى انتخابشون رو فهمیدیم.
دو تا دیگه از مهموناى چند شب پیشمون هم اومده بودن تا از درگیریهاى اسباب کشى فارغ شن و کیفشون کوک شه. 
خلاصه اون موقع هایى که ما انتخاب روزهاى سختیتون هستیم، کیفمون کوک تر میشه.

٢- به همین زودیا اولین مسابقه روبیک استان رو برگزار میکنیم. اگر تو اطرافتون روبیک باز میشناسید، یه خبرى بهشون بدید.

کیفتون کوک 😉

پانوشت: #بازى_روزگار ، خاطراتى از کیف کوکه که دوست داریم تعریفش کنیم.

#کیفتو_کوک_کن 
🐏🐏🐏

به کانال تلگرام ما بیاید و کیفتونو کوک کنید