گزارش تصویری(3) از تماشای دربی در کیف کوک

گزارش تصویری(3) از تماشای دربی در کیف کوک

تماشای شهرآورد پرسپولیس استقلال در خانه بازی کیف کوک اهواز